Interesting

News

ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ภาครัฐประจำปี 2560

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “ห้องสมุดการกีฬาแห่งประเทศไทย” ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ภาครัฐประจำปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พุทธศัการาช 2561 ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ประชุมสมาคมฯปีนี้หอสมุดและคลังความรู้ฯอนุมัติผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ นางสาวจันทรา เทพอวยพร นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ นายทวี มานะธำรง และนางสุรัสวดี ดิษฐสกุล การประชุมจัดขึ้น 3 วัน โดยวันที่ 1 เป็นการศึกษาดูงาน ซึ่งผู้เข้าประชุมเลือกได้ตามความสนใจ วันที่ 2 ภาคเช้าเป็นพิธีรับประทานเกียรติบัตร ผู้รับรางวัล ผู้มีอุปการะคุณต่อห้องสมุด บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ รางวัลห้องสมุดดีเด่น รางวัลยอดนักอ่าน และเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จาก พระเจ้าวรรงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งหอสมุดและ คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวพรจิตต์ หมีงาม มีคุณประมุข หนูแพทย์ และ คุณตะวัน พลชนะทีมงานเป็นผู้ตามมาให้กำลังใจ ส่วนภาคบ่ายเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 กับ การพัฒนาห้องสมุด โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Theme หลักของงานเป็นเรื่อง ห้องสมุดดิจิตัลกับ Thailand 4.0 ตามหัวข้อการจัดประชุมวิชา การครั้งนี้ ดังนั้น ทุกหัวข้อการบรรยาย2 วันสุดท้ายจะมีจุดศูนย์รวมมาที่ Thailand 4.0 โดยเมื่อจบการประชุมแล้ว ผู้เข้าประชุมจะรู้จัก Thailand4.0 มากขึ้น และมองให้ออกว่าจะต้องปรับเปลี่ยน อะไรบ้างเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ในที่สุด

ห้องสมุดนี้สมชื่อกับเป็นห้องสมุดเพื่อประชาชนจริง ๆนอกจากจะให้บริการสมัครสมาชิกฟรีแล้ว !!! ยังใจดีให้ยืมหนังสือได้ถึง 3 เล่ม นาน 30 วัน ค่าปรับแค่วันละ 5 บาทเท่านั้นเอง เปิดบริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-19.30 น. วันเสาร์เปิด 9.00-17.00 น. ใครสนใจเชิญสมัครสมาชิกได้เลยนะคะ เตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนกับรูปถ่าย 2 ใบสำหรับติดแบบฟอร์มเท่านั้น แล้วเขาจะถ่ายภาพผู้สมัครส่งเข้าโปรแกรมห้องสมุด จุดบริการยืม-คืนนี้ก็มีเอกสารแนะนำการใช้บริการอธิบายบอกไว้เช่นกัน อ่านแล้วไม่เข้าใจอีกก็สอบถามน้องคนสวยได้ เธอพร้อมจะตอบ ให้เข้าใจพร้อมรอยยิ้ม