Interesting

News

ห้องสมุดกีฬา และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอมอบเกียติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “ห้องสมุดกีฬา และพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย” ให้ความอนุเคราะห์ศึกษา ดูงานบรรณารักษ์ที่เข้าประชุมสามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับ การก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร จะขอแนะนำโรงแรมสักเล็กน้อยนะเผื่อปีหน้าใครได้มาประชุมจะได้รู้ว่าอยู่ ที่ไหน สมาคมห้องสมุดจัดประชุมที่โรงแรมนี้ติดต่อกันหลายปีแล้ว และท่าทางจะติดใจจัด ประชุมที่นี่ต่อไป โรงแรมปรินซ์พาเลสอยู่ติดกับอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ที่นักช็อปของถูกรู้จักกัน เป็นอย่างดี เพราะเป็นตลาดขายส่งผ้าตัดเย็บสำเร็จรูปราคาย่อมเยา และเป็นหนึ่งในสถานที่

ห้ามพลาด ซึ่งทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบเพราะสินค้าราคาถูกแสนถูก รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย สามารถซื้อเสื้อผ้าของใช้กลับไปฝากคนทางบ้านได้อย่าง สบายใจสบายกระเป๋า เป็นมูลค่าเพิ่มผลพวงจากการมาประชุม

วันแรกของการประชุม วันที่ 22 มีนาคม 2560 เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน และพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ โปรแกรมในวันแรก เป็นการศึกษาดูงานตามสถานที่ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะไปดู มีให้เลือกทั้งหมด 4 สาย มีทั้งห้องสมุดเฉพาะ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดโรงเรียน พวกเราสนใจและเลือกไปดูงาน ที่ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง หัวหมาก เดินทางโดยรถบัสที่ทางสมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้ และกินข้าวกล่องเป็นอาหารกลางวัน แจกบนรถเพื่อประหยัดเวลา ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ขึ้นทางด่วน ราว 1ชั่วโมงก็ถึงปลายทาง สำหรับผู้ลงชื่อขอดูงานสายนี้มีรถบัส 2 คัน คือบัส1 กับบัส 2 จำนวนผู้ดูงานทั้งสิ้น 110 คน พวกเรานั่งบัส2 และ มาถึงก่อนบัส1 พวกเราจึงมีโอกาสเดินสำรวจพื้นที่ห้องสมุดบริเวณชั้น 1 ไปเรื่อยๆในช่วงที่รอบัส1 มาสมทบ

ภายในห้องสมุดก็สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด พื้นที่ใช้งานแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม ห้องสมุดมีทรัพยากร หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้บริการเช่นเดียวกับห้องสมุดทั่วไป แต่สาระเน้นหนักไปด้านการกีฬา มีลักษณะเป็นห้องสมุดเฉพาะจัดนิทรรศการ บริเวณชั้น 1 ของห้องสมุด