CONTACT US

ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน การกีฬาแห่งประเทศไทย
Public authority of thailand

ที่อยู่ : 286 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม 10240

โทรศัพท์่ : 02-186-7111 ต่อ 8761

E-mail : sportslibrary286@gmail.com

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 19.00 - 17.00 น.
ปิดทำการ : วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน มุ่งให้บริการองค์ความรู้ทางการกีฬา ด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ”